Baletni vrtec je namenjen vsem predšolskim otrokom (mlajša skupina, 3-5 let).

Vsak sklop obsega osem vaj in se plača pred pričetkom posamezne stopnje. Program traja skozi celotno šolski leto.

 Star.skupina      Dan in ura                Pričetek         Cena (Info. mes.izračun)*

3-5 let                   SOB (10.00-10.45)    29.9.2018      40 €/8 VAJ

 *Posamezen sklop obsega 8 vaj. Program se poravna za sklop 8 vaj oz. za 2        meseca. Podrobnosti