Sezona 2018/2019

  • Za otroke med 6. in 9. letom starosti.
  • Enkrat na teden po 60 minut.

 Staro.skupina     Dan in ura              Pričetek          Cena (Info. mes.izračun)*

 6 – 9 let                 ČET (17.00-18.00)    6.9.2018         25 € / 4 vaje*

*Posamezen sklop obsega 8 vaj. Program se poravna za sklop 8 vaj oz. za 2 meseca. Podrobnosti