LATINO JUNIOR

  • za osnovnošolce
  • Enkrat tedensko po 60 minut

 Dan, ura                           Pričetek          Cena (Info. mes.izračun)*

 SRE (17.30-18.30)            9.9.2020          22,5 €/mesec

 *Posamezen sklop obsega 8 vaj. Program se poravna za sklop 8 vaj oz. za 2  meseca.  Podrobnosti