Sezona 2017/2018

V kolikor boste pri salsi v paru izrazili željo, bomo plesali tudi bachato.

Vsak sklop obsega osem vaj in se plača pred pričetkom posamezne stopnje. Program traja skozi celotno šolsko leto.

 Stopnja         Dan in ura                 Pričetek    Cena (Informat. mes.izračun)*

 Začetni          TOR (19.30-20.30)     30.1.2018     25 €/oseba

 Nadaljevalni  TOR (20.30-21.30)     23.1.2018      25 €/oseba


 *Posamezen sklop obsega 8 vaj. Program se poravna za sklop 8 vaj oz. za 2  meseca.  Podrobnosti

Na tečaju salse boste sprva pridobili znanje osnovnih korakov in obratov salse, ritma, štetja, osnov vodenja in sledenja, plesne tehnike v paru ter nato z vsako nadaljnjo stopnjo vaše plesno znanje stilsko, tehnično, ritmično in melodično nadgrajevali.

Zaradi svoje univerzalnosti je salsa vedno bolj popularen ples, ki združuje nasmejane obraze in širi pozitivno energijo po celem svetu. Naj ta čudovit in strasten ples zasvoji tudi vas …