Balet je namenjen vsem predšolskim otrokom (mlajša skupina, 4-5 let).

Vsak sklop obsega osem vaj in se plača pred pričetkom posamezne stopnje. Program traja skozi celotno šolski leto.

 Star.skupina      Dan in ura                Pričetek         Cena (Info. mes.izračun)*

 4-5 let                  TOR (17.00-18.00)   12.9.2017        22,5 € / 4 vaje

 *Posamezen sklop obsega 8 vaj. Program se poravna za sklop 8 vaj oz. za 2        meseca. Podrobnosti